Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

David M. Levine, David F. Stephan - Even You Can Learn Statistics: A Guide for Everyone Who Has Ever Been Afraid of Statistics (2nd Edition)

http://ifile.it/hinpul3/0137010591.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét