Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Barbara G. Tabachnick, Linda S. Fidell - Using Multivariate Statistics (5th Edition)

http://ifile.it/dxkh3yc/20081291124596788_2_.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét